DETOKSIKACIJA ORGANIZMA

BUDITE ZDRAVI I LEPI


                                                         
Ako zaista želite da budete zdravi i ako ste spremni baviti se sopstvenim zdravljem, za    rješavanje sopstvenih problema klikni na link za vise info  i kontaktirajte  me  na viber 381631708991      , https://mylifepharm.com/macamax/Link za online globalno  ukljucenje i kupovinu 


ZDRAVLJE I USPEH JEDNOSTANO JE I LAKO PITAJTE ME KAKO ? Viber  381631708991 Tim  macamax 


ZDRAVLJE I USPEH  KLIKNITE  PRIDRUZITE SE VAS USPEH JE MOJA MISIJA Revitalizacija organizama podrazumeva dovodjenje organizma u stanje homeostaze. To se ostvaruje kroz normalan rad nervnog, endokrinog i imunog sistema , koji balansiraju i rad svih ostalih organa. Na molekularnom nivou to znači balans u            neurotransmiterima, hormonima i održavanjem imunih ćelija na visokom nivou. Takodje, ćelije našeg organizma se regenerišu, sto znači da se obnavljaju na osnovu  programa koji je zapisan u našim genima. Program zapisan u našim genima menjaju   genotoksični agensi iz spoljašne sredine kao sto su hejmijski (aditivi u hrani), biološki  (bakterije, virusi) i  fizički (zračenje).                                                                                      
Naš organizam stalno trpi uticaje štetnih faktora, dovodeći do poremećaja odbrambene funkcije organa koji izbacuju toksične materije iz organizma. Tako može doći do  taloženja štetnih materija - bilo da se unose spolja ili se stvaraju unutar organizma zbog poremećaja normalnog toka biohemijskih procesa. Posledica je smanjenje adaptivne  mogućnosti organizma, kao i poremećaj ravnoteže što povećava potrebu organizma za  organskim bioaktivnim materijama koje treba da dobije u hrani. No, na žalost, hrana  proizvedena na savremen način to ne omogućava. Posledica toga je, da se savremeni   čovek danas najčešće žali na nedostatak vitalne energije. Taj sniženi nivo energije je   tesno povezan sa ishranom.                                                                                                            
Birajući najbolje „gorivo“ za svoj organizam, LIFEPHARM  dodatke ishrani,                možemo znatno da utičemo na energetski nivo, da omogućimo organizmu da se           suprotstavlja agresivnim faktorima okolne sredine kao i da permanentno uvećavamo   otpornost organizma i njegovu vitalnost. Organizam je svakodnevno izložen napadima   agresivnih faktora – mikroba, virusa, kancerogena i antigena što zahteva našu stalnu  spremnost da pomažemo sopstvenom organizmu i jačamo njegovu sposobnost  odbrane. Ponovo podvlačimo da mnogi faktori imaju negativan uticaj na imunitet. To su ekološki, psiho-emocionalni, hronični, posebno akutni stres, pušenje, prekomerna  upotreba alkohola, nepravilna ishrana, nedostatak aminokiselina i vitamina i dr.            
                                 https://mylifepharm.com/macamax                                                                                                                                
Od posebne važnosti je uzeti u obzir nepravilnu ishranu u kojoj dominira nedostatak        važnih nutritiva kao što su: nedostatak vitamina, aminokiselina i drugih esencijalnih  faktora, što uzrokuje poremećaje u razmeni materija, do smanjene otpornosti    organizma sa svim posledicama koje iz toga proizilaze.                                                                  

U Fazi čišćenja organizma i otklanjanja štetnih taloga, proizvodi "GREEN WORLD"         uvećavaju sposobnost organizma da razlikuje strane, opasne čestice ili materije, da ih  uništava, da ih se oslobađa i uveliko sprečava stvaranje novih štetnih taloga.                  
U Fazi dopune obezbedjuje redovan unos mikro i makro elemenata, vitamina i osam       esencijalnih masnih kiselina koje se hranom ne mogu uneti, što čini jedan od osnovnih preduslova za dobro zdravstveno stanje.                                                                                       


U Fazi revitalizacije stvara se osnov za uspostavljanje visoke imune zaštite kao i             ponovno uspostavljanje mnogih drugih procesa u organizmu koji su bitni da bi se       ponovo osećali dobro i zdravo. Tako preventivno sprečavamo pojavu mnogih bolesnih stanja pa i kancerogeneze.    D
OBRODOSLI U NAJBOLJE GODINE SVOG ZIVOTA KLIKNI       https://mylifepharm.com/macamax/join/order                                                                                                    ZAKAZITE SISTEMATSKI PREGLED CELOKUPNOG ORGANIZMA  381631708991 ZEMUN 

 tel:381631708991  (Zakazate dijagnosticki pregled /sistematski pregled celokupnog 

organizma /testiranje hrane lekova i biododataka ishrani CILJANA TERAPIJA )

Quantum Resonance Magnetic Analyser                                                                                       

Kompletna analiza stanja vašeg organizma bez vadjenja krvi, zračenja i neprijatnih          ispitivanja!                                                                                                                                               
Najsavremenija tehnologija bazirana na osnovama kvantne medicine. Koristeći                 magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela otkriva i         analizira informacije o psiho-fizičkom stanju organizma, te može ukazati na neka           oboljenja mnogo pre nego se ispolje na fizičkom planu.                                                           


Najsavremenija tehnologija bazirana na osnovama kvantne medicine. Koristeći               magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela otkriva i            analizira informacije o psiho-fizičkom stanju organizma, te može ukazati na neka            oboljenja mnogo pre nego se ispolje na fizičkom planu.                                                           
Zkazivanje pregleda telefonom: 38163/1708991 N.Beograd -BIOS Udruzenje za negu     zdravlja i lepote !!!                                                                                                                                     

ŠTA JE?                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  
To je aparat koji spaja high-teck inovacije medicinskih projekata, bio-informatiku,            elektrotehniku ali i druge nauke. Koristeći kvantnu medicinu kao osnovu, primenjuje   naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela. Služi za analizu i testiranje,    
utvrđivanje zdravstvenog stanja i otkrivanje glavnih problema, kao i za davanje             standardnih preventivnih preporuka. Ovaj aparat je time individualni vodič i                     zdravstveni konsultant za celo telo a njene prednosti su neinvazivnost, praktičnost,     jednostavnost, trajnost, ekonomičnost.                                                                                           

KAKO RADI?                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                       

Ljudsko se telo sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se,      diferenciraju, regenerišu se i umiru, ali se i neprestano regenerišu kroz sopstvenu     deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u  neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja      elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg      organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo,        bolesno, itd. U koliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.                                                       


Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena            frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje          prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima,              konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se     promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od            posmatranog atoma. Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u       nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu,  energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom  procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne    vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih     vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika. Na primer: ćelije  raka se razlikuju od normalnih ćelija pa se tako razlikuju i njihovi elektromagnetni  talasi. Mašina šalje signal ćelije raka i ako dođe do odgovora, rezonancije, takva ćelija  postoji u telu i mašina će je otkriti. Što je više kancerogenih ćelija, signal-odgovor je jači. Ako nema takvih ćelija, rezonancija će u potpunosti izostati.


Kvantna dijagnostika!!!

Kompletna analiza stanja vašeg organizma bez vadjenja krvi , zračenja i neugodnih ispitivanja . Najmodernija tehnologija bazirana na osnovama kvantne medicine . Koristeći magnetsku rezonansu i mjerenje frekvencija elektromagnetskih impulsa tijela otkriva i analizira informacije o psiho - fizičkom stanju organizma, te može ukazati na neka oboljenja mnogo prije nego se ispolje na tjelesnom planu.

Dobijaju se rezultati sledecih sistema i funcija (u okviru svakog sistema prikazuju se mnogobrojni parametri):
1. Kardio i Cerebrovaskularni sistem
2. Gastrointestinalne funkcije
3. Jetra
4. Zucna kesa
5. Pankreas
6. Bubrezi
7. Pluca
8. Nervni sistem
9. Kosti - bolesti
10. Kosti - mineralizacija
11. Reumatoidni parametri
12. Secer u krvi
13. Psihofizicko stanje
14. Toksikacija organizma
15. Minerali i vitamini
16. Prostata
17. Muske seksualne funkcije
18. Ginekologija
19. Koza
20. Endokrini sistem
21. Imuni sistem
22. Dojke
23. Vitamini
24. Amino kiseline
25. Teski metali
26. Alergeni
27. Oci
28. Gojaznost
29. Kost - index rasta
30. Koenzimi
31. Sperma
32. Menstrualni ciklus
33. Manoce u krvi
99. Fizicka forma

 APARAT KOJI POMAZE ZDRAVLJU -DETOKSIKACIJA ORGANIZMA -EHO-ZAPPER ELEKTRONSKI ANTIBIOTIK  !!! JEDNOM GA NABAVITE UVEK GA IMATE ZA CELU PORODICU I KUCNE LJUBIMCE !!! Viber   381631708991 SLANJE POSTOM PLACANJE POUZECEM ! 5 GOD. GARANCIJA !!!                                                      VISE INFORMACIJA KLKNI NA SLIKU 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje baterija tipa 6F22 nazivnog napona 9 V
Minimalna struja kroz elektrode 3,22 mA (efektivno)
Srednja struja kroz elektrode 4,36 mA 
Maksimalna struja kroz elektrode 5,46 mA (efektivno)
Maksimalan napon na elektrodama 9,7 V
Nominalni napon na elektrodama 7,9 V (efektivno)
Minimalni napon na elektrodama 5,5 V
Vreme uspostavljanje radnog režima 2 s
Frekvencija pulsiranja 30 000 Hz
Dimenzije aparata (25 x 60 x 100) mm
Masa aparata 250 gKlikni na sliku za vise informacija APARAT KOJI POMAZE ZDRAVLJU LEKOVITE FREKVENCIJE                                                         ELEKTRONSKI ANTIBIOTIK                                                      

                                                                   EHO-ZAPPER                                                                         

Uništava viruse,bakterije,gljivice i parazite.Do sada najbolji zapper                                                

na tržištu i mnogo više! (Garancija 5 godina-besplatno servisiranje)                                           
To je digitalni mikroprocesorski aparat napravljen po principima dr.CLARK.Pri radu     proizvodi visoko frekventne pulsirajuće signale (struje) niskog naponskog inteziteta i  omogućava selektivno uništavanje patogena(parazita,virusa gljivica i bakterija)u      ljudskom organimu,ne oštećujući na bilo koji način ljudske ćelije.Takav signal koji       preko adekvatnih bakarnih elektroda dolazi u naš organizam poguban je za najširi      opseg patogena.Kada se ovi patogeni eliminišu ,moć ozdravljenja tela se u potpunosti  oslobađa,vraćajući zdravlje uveoma kratkom vremenskom periodu.                                         

ZAPPERom pročišćavate krv i limfne tečnosti,kanale glavnih organa, zidove creva i     stomaka i centralni nervni sistemod patogena što će značajno podići vaš imuni           sistem.Zašto je EHO-ZAPPER najbolji? Zato što u svakom impulsu mari struju,usvakoj periodi od33mikrosekunde meri struju.Ako nešto nije uredu tj. akoako je došlo do  kratkog spoja.do slabe provodnosti,ili do bilo kakvog prekida tretmana(prljave   elektrode,,prekida kabla ,oslabljena baterija,nedovoljna vlažnost kože)detektuje  svetlosnim i zvučnim sugnalom.To je jedini siguran način da se terapija sprovodi i da je njen efekat maksimalan. 
Vise informacija :  LEKOVITE FREKVENCIJE    NE PITAJ SE ? PROVERI !!!

Porucivanje EHO-ZAPPERA tel:Viber 381631708991


MAGNETNA PLOCA-ZAPIKATOR    Aparat koji pomaze zdravlju 

 DRUGI IZUM DR HYLDE KLARK 

JEDNOM GA NABAVITE UVEK GA IMATE porucivanje

 tel:381631708991